ZGŁOSZENIA / 01.02.2021 – 28.02.2021

PRE-ELIMINACJE online / 01.03.2021 – 31.03.2021


FINAŁY / 21-22.08.202ZGŁOSZENIA

Youtube
Instagram
Facebook

Youtube
Instagram
Facebook
ORGANIZATORZY:
PARTNERZY STRATEGICZNI:

Eliminacje 2021

ZGŁOŚ SIĘ DO TEGOROCZNEJ EDYCJI FESTIWALU!

Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy wiele atrakcji aby i w tym roku dać wam wiele radości w bajkowym świecie!

P.S. Nie zapominajcie, że na zwycięzców czekają wartościowe nagrody

Skrót najważniejszych informacji dotyczących zgłoszeń:

  1. Pobieramy zgłoszenie, klauzulę informacyjną (linki poniżej)
  2.  Wypełniamy i podpisujemy zgłoszenie (ręcznie lub w Microsoft Word)
  3. Wypełniamy i podpisujemy klauzulę informacyjną
  4. Pobieramy potwierdzenie opłaty akredytacyjnej (ze strony swojego banku lub zdjęcię przekazu pocztowego)
  5. Wszystkie powyższe dokumenty przesyłamy na adres: zgloszenia@festiwalbajkowy.pl
  6. Termin zgłoszeń upływa 28.02.2021r.
  7. Termin przesyłania nagrań upływa 31.03.2021r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!